ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ ตำนาน “พญาคันคาก”

เที่ยวไทย

วิถีการดำเนินชีวิตคนภาคอีสานเรียบง่าย ตามความเชื่อสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อาทิ พญาคันคาก พญานาค พญาแถน หรือ ผาแดงนางไอ เมื่อถึงปลายเดือนห้าย่างเดือนหก ต่างร่วมมือร่วมใจ สร้างความสามัคคี ทำบั้งไฟจุดขึ้นไป เป็นเสมือนการแจ้งให้พญาแถนทราบ ดลบันดาลหลั่งรินสายฝนลงมาตามฤดูกาล เป็นพันธะสัญญาหลังพญาคางคก พญานาค รบชนะพญาแถน ความเชื่อเหล่านี้ถือว่ามีอิทธิพลต่อชาวอีสานอย่างมาก ถึงแม้เรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงความเชื่อ แต่ก็มีความหมายสำหรับคนชาวภาคอีสานอย่างมาก ปัจจุบัน จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก หรือ พิพิธภัณฑ์คางคก แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทยสถานที่ใหม่ของจังหวัดยโสธร ตั้งบริเวณสวนสาธารณะพญาแถน ริมอ่างเก็บน้ำลำทวน อำเภอเมือง สถานที่เที่ยวเมืองไทยพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ถูกออกแบบลักษณะรูปคางคกขนาดยักษ์ ภายในตัวอาคารสูง 5 ชั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ 835 ตารางเมตร ภายในจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับประเพณี วิถีชีวิตด้านเกษตรกรรม  ประวัติความเป็นมาของบั้งไฟ ถ่ายทอดความรู้เป็นภาพยนตร์