พิพิธภัณฑ์ ตำนาน “พญาคันคาก”

เที่ยวไทย

วิถีการดำเนินชีวิตคนภาคอีสานเรียบง่าย ตามความเชื่อสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อาทิ พญาคันคาก พญานาค พญาแถน หรือ ผาแดงนางไอ เมื่อถึงปลายเดือนห้าย่างเดือนหก ต่างร่วมมือร่วมใจ สร้างความสามัคคี ทำบั้งไฟจุดขึ้นไป เป็นเสมือนการแจ้งให้พญาแถนทราบ ดลบันดาลหลั่งรินสายฝนลงมาตามฤดูกาล เป็นพันธะสัญญาหลังพญาคางคก พญานาค รบชนะพญาแถน ความเชื่อเหล่านี้ถือว่ามีอิทธิพลต่อชาวอีสานอย่างมาก

ถึงแม้เรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงความเชื่อ แต่ก็มีความหมายสำหรับคนชาวภาคอีสานอย่างมาก ปัจจุบัน จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก หรือ พิพิธภัณฑ์คางคก แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทยสถานที่ใหม่ของจังหวัดยโสธร ตั้งบริเวณสวนสาธารณะพญาแถน ริมอ่างเก็บน้ำลำทวน อำเภอเมือง

สถานที่เที่ยวเมืองไทยพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ถูกออกแบบลักษณะรูปคางคกขนาดยักษ์ ภายในตัวอาคารสูง 5 ชั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ 835 ตารางเมตร ภายในจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับประเพณี วิถีชีวิตด้านเกษตรกรรม  ประวัติความเป็นมาของบั้งไฟ ถ่ายทอดความรู้เป็นภาพยนตร์ 4 มิติ ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน 3 มิติ รวมถึงชนิดคางคกภายในประเทศไทยมากกว่า 20 ชนิด

ช่วงเวลาการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก และ พิพิธภัณฑ์พญานาค

วันธรรมดา เปิด วันจันทร์ และวันพุธ เวลา (ช่วงเช้า) 09.00 – 12.00 น. (ช่วงบ่าย) 15.00 – 18.00

วันหยุดราชการ เปิด วัยเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา (ช่วงเช้า) 09.00 – 12.00 น. (ช่วงบ่าย) 13.00 – 19.00 น.

กติกาการเข้าชม : ห้ามนำอาหาร และ เครื่องดื่มทุกชนิด เข้าชมพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก และ พิพิธภัณฑ์พญานาค

ด้านข้างพิพิธภัณฑ์มีประติมากรรมขบวนแห่บั้งไฟ นางงามรำอ่อนช้อย งดงาม บรรยากาศโดยรอบสวนสาธารณะ สงบ  ร่มรื่น ลมพัดโชยยามเย็น เหมาะสำหรับการมาพักผ่อน อีกทั้งได้รูปถ่ายสวยๆ ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยกับสถานที่เที่ยวเมืองไทยพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก

พิพิธภัณฑ์ ตำนาน “พญาคันคาก”